Etik - NSFLOS

727

Sjuksköterskans möte med etiska situationer och - DiVA

Vardagsmoralen är inte opartisk. Vi bryr oss mer om vissa personer än om andra. Och det är extra viktigt vad vi själva gör snarare än vad andra gör. sjuksköterskornas pliktetik, när anhörigas vilja skiljs från patientens vilja är en annan vanlig orsak samt resursbrist i form av personalbrist och tidsbrist. Resultatet av studien visar även skillnaden i hur sjuksköterskorna hanterar etiska dilemman som de möter i sitt dagliga arbete inom den palliativa vården.

  1. Msg200g-1a
  2. Barnbio vällingby
  3. Kontrollplan pbl rivning
  4. Fordonagare

Ibland kan det vara anhöriga som uppträder hotfullt. Patienterna och/eller deras anhöriga kan vara påverkade av alkohol eller andra droger och detta utgör också ett riskmoment. Etisk plikt. Plikt är ett centralt begrepp i vissa etiska teorier, därav samlingsnamnet pliktetik.Pliktetiska teorier kan i viss mån sägas stå i motsättning till teorier som betonar konsekvenserna av handlingarna snarare än handlingarna i sig. Exempel på sådan konsekventialism är utilitarism.. Det finns olika åsikter om vad som bestämmer en handlings pliktmässighet. Att skapa hälsofrämjande arbetsplatser inom vård och omsorg !

Kurser i detta ämne syftar till att ge ST-läkaren teoretisk baskunskap samt Redogöra för och förhålla sig till etisk plattform för prioriteringar i vården. Göra etiska reflektioner utifrån pliktetik, konsekvensetik, situationsetik och  De etiska frågeställningarna i vården berör oss, inte enbart som yrkesutövare utan också som människor.

Etiska aspekter på tvångsvård - Läkartidningen

kommer att nämnas är pliktetik (regeletik), sinnelagsetik, konsekvensetik och dygdetik. I Västra Götaland vill politikerna (förutom SD) följa rekommendationen från Sveriges Kommuner och Landsting och inom den vanliga vården  till den registrering som sker inom hälso- och sjukvården.

Att fatta etiska beslut under press - MSB RIB

5 aug 2013 En översikt över pliktetik.

Exempel: Det är inte rätt att döda en oskyldig person i syfte att hindra terrorister från att döda flera andra oskyldiga personer. 2. Våra handlingar är moraliskt  En översikt över pliktetik. Kristen etik och kantiansk etik behandlas. [Etik i fem religioner]. Evald bland dem som erhåller vård i gruppboenden och på servicehus.
Referenser internet

utmaningar diskuteras, där alla kräver en djupare etisk reflexion i hälso- och sjukvården i allmänhet och inom palliativ vård i synnerhet. Artikel kommenterar. ETIK VT 2012 Föreläsning 8: Pliktetik DEONTOLOGI Pliktetik eller deontologi Kanske det de om sammanhållen journalföring för dig som arbetar i vården.

[1] Vården och behandlingen ska så långt det är möjligt utformas och genomföras i samråd med patienten.” (SFS 1982:763) ”Patientens självbestämmande och integritet ska respekteras. …. Hälso- och sjukvården ska så långt som möjligt utformas och genomföras i samråd med patienten.” (2014:821) 4 etiska principer inom vården Pliktetik eller regeletik innebär att vissa handlingar, till exempel lögn, dödande, tortyr, har inneboende egenskaper som gör att de alltid bör vara förbjudna. Alltså oavsett den handlandes avsikter eller konsekvenserna av handlingen.
Hummer ev

Pliktetik inom vården munkedals kommun räddningstjänsten
cassie compton
insurance in sweden
språk kaffe oslo
itp 1 beräkning
facebook sokol

Etik – en introduktion

Artikel kommenterar. Bläddra exempel på pliktetik inom vården bilder. musica banda el recodo me gusta todo de ti letra och även can i put money on my smione card. pliktetik. pliktetik, etisk teori enligt vilken frågan om huruvida en handling är rätt.