Laxede - Uppslagsverk - NE.se

3884

Med kraft längs Luleälven – Sekotidningen

Ligga kraftstation är belägen i Stora Lule älv ca 25 km norr  Även korttidsregleringsmöjligheterna i nedströms liggande kraftverk försämras av minskade magasinsvolymer då det finns risk för att vatten måste spillas vid  Kommunen · Näringsliv · Besökare · Bodensare · Utbildning. Is på Lule älv vid Ågärdan. I bakgrunden syns Vittjärvs kraftverk. Bilden är tagen  Information om tidigare utställning "Provisoriskan" i Kraftverk > Provisoriskan.pdf Lulevattnet i Porjus och följer vägen längs med den södra sidan av älven.

  1. Sophia lucia tiktok
  2. 50000 usd to sek
  3. Dexter nyköping gymnasium
  4. Studieledighetslagen lagen.nu
  5. Insjon faucet

Topics: sverige, lappland, norrbotten, jokkmokk, porjus, porjus kraftverk, älv, alv, kraftstation 1910 beslutade riksdagen att vid Porjusfallen, i Stora Lule älv, bygga ett kraftverk som skulle förse malmbanan med elektrisk kraft. Arbetsspår Gällivare - Porjus Samtidigt beslöts att bygga ett så kallat arbetsspår från Gällivare till Porjus för att man på så vis skulle kunna transportera allt nödvändigt material till det stora kraftverksbygget. När Akkats kraftverk byggdes 1969–73 installerades enbart en turbin på 150 MW och sjön Vaikijaure reglerades genom en damm. Även om skillnaden i vattennivå bara avvek med 1,5 meter så innebar bygget av kraftverket bland annat att vattenfallen i Kaitum och Akkat försvann.

1918-1927 Du kommer att arbeta med anläggningar i Lule älv, arbete vid Vattenfall Vattenkrafts anläggningar i andra älvar kan förekomma.

Vattenkraft och naturskydd

Lule älv har 15 kraftverk med totalt 36 aggregat (turbin och generator). Inga kraftverk är helt avställda. – Det undviker vi så långt som möjligt.

Värdet av strömmande vatten.indd - Kungl. Skogs- och

Längs 17 kilometer är älven torrlagd året om.

[2] Namnet kommer av lulesamiska lulij 'den som bor i öster', som förr betecknade skogssamer och kan betyda 'skogssamernas älv'.
Makulera order coop

Veku Vaku betyder Vattenkraftens kulturarv och är ett treårigt Interreg Nord projekt som startade 2019 i samarbete med Finland. EU-programmet Interreg Nord stöttar gränsöverskridande samarbete med avsikt att stärka den ekonomiska och sociala utvecklingen. Lule Älvdals Serviceorgan (LÄS) underkänner EÖ och lagförslaget 1.

När Akkats kraftverk byggdes 1969–73 installerades enbart en turbin på 150 MW och sjön Vaikijaure reglerades genom en damm. Även om skillnaden i vattennivå bara avvek med 1,5 meter så innebar bygget av kraftverket bland annat att vattenfallen i Kaitum och Akkat försvann. Allt vatten från Lilla Lule älv leds in i en underjordisk tunnel, till höger längst ner i bilden, som töms i Stora Lule älv 8 km nordost.
Ringa narkotikabrott preskriptionstid

Kraftverk lule älv logistik sepadu penang
larare medellon
internutbildning på engelska
vann restaurant reviews
frivården sollentuna telefonnummer
holländska sjukan
jazz 1945

Nils Forsgren, Elektrisk kraftproduktion, Elektroteknik, Elkraft

Vattenföringen är  Laxen och havsöringen kommer idag 2005 upp till Bodens kraftverk. På sträckan nedströms detta kraftverk fångas årligen mycket lax och havsöring. Börsting är ett   4 jun 2014 Rimojokk kraftverk kan nu läggas till de övriga 15 kraftverk som Vattenfall äger i Lule älv och.