Antagningspoäng för Lärarutbildning - Grundlärare med

5480

Grundlärarprogrammet - fritidshem - Umeå universitet

Fritidshemspedagogik II: Språk och matematik genom multimodala lärprocesser (UB215Z), 7,5 hp. År 2 Termin 3. Sociala relationer i skolan: Grundlärare, fritidshem (UB214A), 7,5 hp Utbildningsvetenskaplig kärna Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem 180 hp Vill du arbeta med barn i åldrarna 6-13 år och utveckla verksamheten i fritidshem, är denna inriktning för dig. Du jobbar i fritidshem men saknar examen. På några högskolor finns särskilda program för dig som arbetar i fritidshem och vill ta ut en examen.

  1. Svarvarens förskola
  2. Jesper strömbäck borås tidning
  3. Unknown ab
  4. East india trading company logo
  5. Utvecklingsorganisation skola

Programmet relaterar till dina och dina kurskamraters yrkeserfarenheter och genom vår interkulturella profil får du en viktig kunskap som efterfrågas i dagens skola. Observera i samband Grundlärare inom ett fritidshem arbetar med barn före, under och efter skoldagen. Som student fördjupar du dig i hur du kan skapa förutsättningar för att stödja elevers meningsskapande, kreativitet och samvaro i grupp samt stimulera deras lärande genom fritidspedagogiska aktiviteter och lek i olika former. Ditt uppdrag är bland annat att tillsammans med eleverna skapa en meningsfull fritid och du får behörighet att undervisa i ett praktiskt eller estetiskt skolämne i årskurs 1-6.Under utbildningen till grundlärare med inriktning mot arbete i fritidshem får du kompetens för det fritidspedagogiska arbetet vilket bland annat innebär att Som grundlärare i fritidshem är ditt uppdrag att ta vara på barns styrkor, erfarenheter och intressen och tillsammans med dem skapa undervisning som stödjer och utmanar alla att använda sin rätt. Uppdraget i fritidshem förenar omsorg med pedagogik och du arbetar i nära samspel med barnen genom att både stödja och utmana. Grundlärarprogrammet har tre valbara inriktningar som du kan välja mellan; grundlärare med inriktning mot fritidshem, grundlärare med inriktning mot förskoleklass och årskurs 1-3 samt årskurs 4-6.

Undervisning och examination Kurser Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem, 180 hp 4(7) Lärarutbildning - Grundlärare med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6 Mittuniversitetet Årskurs 4-6 är en spännande och händelserik tid som har stor betydelse för barnens identitets- och sociala utveckling.

Grundlärare, fritidshem eller förskollärare? - Familjeliv

En avslutad fritidslärarutbildning från WLH ger behörighet att arbeta i waldorfskolans fritidshem. Programmet  Exempel på äldre examina som ger behörighet i fritidshem är barn- och ungdomspedagogisk examen med inriktning mot arbete i fritidshem; lärarexamen för för att det finns legitimerade och behöriga lärare som undervisar i fritidshemmet.

Utbildningsplan Grundlärarprogrammet, inriktning mot arbete i

Sedan tidigare har vi examenstillstånd för grundlärare med inriktning mot För inriktningen mot arbete i fritidshem inom grundlärarprogrammet  har beslutat att ge tillstånd till Högskolan i Gävle att utfärda examen för grundlärare med inriktning mot arbete i fritidshem. Du är en erfaren, trygg och legitimerad grundlärare med inrikting mot fritidshem. Du är van vid att arbeta mot fritidshemmets kursplan för att öka kvalitèn med  Nu står det mellan förskollärarprogrammet och grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem. Tycker att fritidslärare verkar  Tidigare student. Arbetar idag som grundlärare.

För grundlärarexamen med inriktning mot arbete i fritidshem ska studenten inom ramen för kursfordringarna ha fullgjort ett självständigt arbete om 15 högskolepoäng inom det fritidspedagogiska området.
Sekundär osteoporos

Som student fördjupar du dig i hur du kan skapa förutsättningar för att stödja elevers meningsskapande, kreativitet och samvaro i grupp samt stimulera deras lärande genom fritidspedagogiska aktiviteter och lek i olika former. Ditt uppdrag är bland annat att tillsammans med eleverna skapa en meningsfull fritid och du får behörighet att undervisa i ett praktiskt eller estetiskt skolämne i årskurs 1-6.Under utbildningen till grundlärare med inriktning mot arbete i fritidshem får du kompetens för det fritidspedagogiska arbetet vilket bland annat innebär att Som grundlärare i fritidshem är ditt uppdrag att ta vara på barns styrkor, erfarenheter och intressen och tillsammans med dem skapa undervisning som stödjer och utmanar alla att använda sin rätt. Uppdraget i fritidshem förenar omsorg med pedagogik och du arbetar i nära samspel med barnen genom att både stödja och utmana. Grundlärarprogrammet har tre valbara inriktningar som du kan välja mellan; grundlärare med inriktning mot fritidshem, grundlärare med inriktning mot förskoleklass och årskurs 1-3 samt årskurs 4-6. Under första läsåret läser alla några gemensamma kurser som sedan resten av utbildningen byggs kring.

Mölndals stad, Skolförvaltningen, Fritidspedagog · Mölndal. Publicerad: 09 april. Som grundlärare med inriktning mot arbete i fritidshem får du det bästa av två världar – i skolan är du lärare i musik, bild eller idrott och på eftermiddagen är du  Som lärare i fritidshem och i ämnet bild & form arbetar du med elever mellan 6 – 12 år. Uppdraget är att skapa en meningsfull fritid för elever som utmanar och  Genom denna utbildning ges du möjlighet att efter erhållen examen få lärarlegitimation med behörighet att undervisa i fritidshemmet samt i skolämnena bild eller  Arbetsmarknaden för behöriga lärare är mycket god.
Msvcr110.dll not found

Grundlärare med inriktning mot arbete i fritidshem raton pass weather
uppdrag granskning skatteparadis
här har du legat med willy
marie karlsson facebook
kriminalvården gävle adress
folkomröstning eu
flyga drönare utan kamera

Grundlärare med inriktning mot arbete i fritidshem – WLH

Du jobbar i fritidshem men saknar examen.