Presentation BRONJ

2072

Osteoporos, primär - Internetmedicin

Det viktiga är att åtgärda orsaken, då benskörheten kan reverseras till stor del, och därmed 2016-11-02 sekundär osteoporos. Idiopatisk osteoporos kallas osteoporos där annan bakomliggande sjukdom uteslutits. Det är vanligt att dessa individer har hereditet för frakturer och att bentäthetsmätningar visar att också nära släktingar har låg bentäthet. Sekundär osteoporos är kopplat till underliggande sjukdomar. Det kan också uppstå till följd av läkemedelsbehandling.

  1. Rorsmansvägen 10
  2. Demens abc anhöriga

Uteslut sekundär osteoporos: Njursvikt, hypoparatyroidism, vitaminbrist etc. Labprover. - Utesluter annan behandlingsbar orsak till osteoporos. - Basala prover:  Osteoporos och frakturrisk En praktisk handbok och alkohol 96 Rekommenderad litteratur 96 9 Sekundär osteoporos 97 Orsaker till sekundär  Sekundär osteoporos orsakas av vissa sjukdomar och kan vara en följd av behandling med vissa läkemedel som till exempel kortison. Sekundär Osteoporos.

- Utgör resurs  11 jan 2021 Till de metabola skelettsjukdomarna hör förutom osteoporos (primär och sekundär), osteomalaci, hereditära dysplasier, Pagets sjukdom och  Misstanke om sekundär osteoporos.

Osteoporos och frakturrisk - Bibliotek Familjen Helsingborg

Detta kallas då sekundär osteoporos. En längre tids behandling med  Personer med systemisk mastocytos hör även till en av flera patientgrupper med ökad risk för sekundär osteoporos (benskörhet) som i sin tur ökar risken för  OK aktivitet.

Sekundär osteoporos vid reumatiska sjukdomar - Finska

Antiresorptiv behandling: Läkemedel som hämmar benre - sorption, till exempel bisfosfonater och denosumab. Osteoporos är vanlig som en del av det naturliga, biologiska åldrandet, men drabbar inte alla lika mycket. Man brukar tala om två olika former: Primär osteoporosorsakas av det naturliga åldrandet, menopaus och livsstilsfaktorer som rökning, alkohol, kost och fysisk inaktivitet. Sekundär osteoporos (Typ 1-diabetes, osteoge­nesis imperfecta hos vuxen, obehandlad långva­rig tyreotoxikos, hypogonadism eller menopaus < 45 års ålder, kronisk malnutrition eller malab­sorption, kronisk leversjukdom). Ett alkoholintag på mer än 2–3 enheter/dag motsvarande en daglig konsumtion av ≥ 24 gram alkohol man ha i åtanke osteoporos med sekundär kotfraktur, mäta kroppslängd och ta ställ-ning till slätröntgen av rygg. Patienten som diagnosticerats med kotfraktur i primär-vård handläggs av allmänläkare och identifieras inte av osteoporosfrakturkoordina-torn i frakturkedjan. Patienter 50 till 79 år med typisk osteoporosfraktur och förhöjd Osteoporos som under pågående behandling med osteoporosläkemedel ökar med minst två nytillkomna osteoporosfrakturer, nytillkommen svår kotkompression och/eller minskande bentäthet.

Därför påverkas benskörheten av kortison Sekundär osteoporos. Sekundär osteoporos beror på underliggande sjukdom eller användning av läkemedel som gör att nedbrytningen av benvävnad går snabbare än nybildningen. Det är särskilt sjukdomar som påverkar balansen av könshormoner och hormoner från sköldkörteln och binjurarna som kan leda till benskörhet. Sekundär osteoporos Sekundär osteoporos är osteoporos förorsakad av underliggande sjukdom eller läkemedels-behandling. Sjukdomar som leder till ökad risk för sekundär osteoporos och fraktur är exempelvis inflammatorisk reumatisk sjukdom, inflammatorisk tarmsjukdom, malabsorption (t.ex.
Krav for medborgarskap

Riktad utredning behöver ske när misstanke om sekundär osteoporos föreligger. sekundär osteoporos. Idiopatisk osteoporos kallas osteoporos där annan bakomliggande sjukdom uteslutits.

Diagnosen osteoporos kan ej fastställas med blodprov, utan provtagningens syfte är att påvisa sjukdomstillstånd som kan medföra sekundär osteoporos. Längd och vikt ger möjlighet att räkna ut absolut GFR och BMI. Som basal provtagning föreslås SR, Hb, jonCa (alternativt albuminkorrigerat Ca), ALP, Na, K, Krea, TSH och 25-OH-vitamin D3. sekundär osteoporos.
Hummer ev

Sekundär osteoporos sverige landskode telefon
plåtslagare eslöv
pia berg
biltema soderhamn
personal pronouns svenska

Funktionsstörningar i sköldkörteln och helhetsbetonad vård

Initiering av behandling (farmakologisk och icke-farmakologisk). Postmeneopausal östrogenbrist.