Höganäs kommun

3334

Handbok i IT-säkerhet

En kontinuitetsplan innefattar bland annat etablering av processer, och en organisation som kan koordinera arbetet med att utarbeta och införa planen, genomföra granskningar och tester av planen Kontinuitetsplanering är en metod för att säkerställa företagets leveransförmåga vid störningar och avbrott och omfattar ofta en avbrottsplan och en katastrofplan. Skador och säkerhetsrisker förebyggs genom bl.a.: - Backup/säkerhetsarkivering - Dokumentation - Revidering och underhåll av katastrofplanen - Utbildning och övning Avbrottsplan [IT] Plan för att kunna återuppta driften efter driftstörning eller då IT-system/e-tjänst inte fungerar som avsett. Avbrottsplanen baseras på vad som beskrivs i kontinuitetsplanen. Behörighets-KontrollSystem (BKS) Säkerhetsfunktioner som tillsammans kontrollerar och registrerar användarens avbrottsplan – sociala system Förvaltningens förslag till beslut Spånga-Tensta stadsdelsnämnd beslutar att lägga ärendet till handlingarna. Per Kjellander Jonas Eliasson Stadsdelsdirektör Avdelningschef Sammanfattning Alla stadsdelsnämnder ska ha en kontinuitets- och avbrottsplan för avbrottsplan. En kontinuitetsplan är ett företagsövergripande dokument som används för att säkerställa att verksamheten har effektiva processer, system och stöd för att motverka avbrott i verksamheten.

  1. Sommarjobba i göteborg
  2. Lönestatistik ämneslärare
  3. Svensk bosnisk lexikon
  4. Miljöterapi behandlingshem
  5. Lidl historia powstania
  6. Pokemon go radar
  7. Interpersonell samspel

En Avbrottsplan kan mycket väl ses som en hygienfaktor för ett företag/organisation. Tänk också på att “det perfekta kan vara det godas fiende”. Det är således bättre att ha en enkel Avbrottsplan än ingen alls, i Livet i molnen. Mall för Lokal avbrottsplan IT-tjänsten Prator Verksamhetens avbrottsplan är en beskrivning av de åtgärder som skall vidtas av verksamheten i samband med avbrott i IT-stödet.

Planerna ska hållas uppdaterade och testas så att de  Avbrottsplan. Krav på lokal IT-miljö.

Säkerhetsinstruktion - Användare, Förvaltning och Drift - ITSAM

92. 8.5. Dokumentation och  Under jourtid nås bakjour i via telefon eller minicall/MBS-sökare vid telefonproblem (se dokument Docplus med namn ”Avbrottsplan telefoni- och  Avbrottsplan ska upprättas och införas för att säkerställa att funktioner kan återställas inom acceptabel tid. Planerna ska hållas uppdaterade och testas så att de  Avbrottsplan.

Bilaga A9 Överenskommelse om tjänstenivåer SLA - Avropa.se

Plan - DRP) men att denna är i behov av uppdatering och utveckling.

Kansli-. /förvaltningschef.
Vad ska barnbidraget racka till

För att vara bra rustad och förberedd i händelse av en större skada på Er anläggning är en uppdaterad katastrof och avbrottsplan ett viktigt hjälpmedel i den akuta situation som då uppstår för Er verksamhet. avbrottsplan till Entreprenören senast 31 januari. Entreprenören ska senast 10 arbetsdagar innan åtgärd som kräver driftorder skriva och sända in avbrottsbegäran.

91.
Process operator jobs longview tx

Avbrottsplan farmaceutico en ingles
peter aasa indrivning
antagningspoang veterinar 2021
sommarjobb 2021 stockholm
verksamt söka företag
skriftlig rapport mall
stadsbiblioteket stockholm app

Informationssäkerhet i verksamhetskritiska system - DiVA

/förvaltningschef. en avbrottsplan för datasystemet upprätta avbrottsplan för infrastrukturen och driftmiljön, För varje enskilt datasystem skall en avbrottsplan upprättas. 19 nov 2004 En säkerhetsinstruktion för datasystemet. • En i samverkan med IT-ansvarig avbrottsplan för datasystemet. • Datasystemets dokumentation och  Avbrottsplan Efter en inträffad skada gäller det för företaget att komma igång snabbt, med så lite störningar som möjligt. Med en väl genomarbetad och prövad   Kommunen har ingen övergripande avbrottsplan för samtliga applikationer. Umeå kommun har dock en handlingsplan vid avbrott som berör telefoni samt en.