Untitled - Objektvision

2847

Planprocessen - Vallentuna kommun

Sedan vinsten i markanvisningstävlingen 2019 med tävlingsbidraget ”Studenternas bästa hem” har Sveaviken Bostad i nära samråd med Vallentuna kommun arbetat med detaljplanen, som väntas vinna laga vallentuna.se / Dokument / Bo och bygga / Detaljplaner / Pågående / Granskning / Granskning Sundby vägförening Granskning Sundby vägförening Ändring av detaljplan B701106 Sundby_Tillägg till Planbeskrivning.pdf Detaljplan av området kan inte genomföras förrän beslut tagits om var tågrälsen ska gå mot Arlanda. Molnby/Ubby Området mellan den stora höjdryggen vid stationen och Roslagsbanan är ett strategiskt viktigt område. Vallentuna kommun vill flytta Molnby station söderut. inom Vallentuna kommun som har potential som exploateringsmark samt föreslå detaljplan/tätort och/eller kommunens uttalade utvecklingsområden samt har inga eller få miljöintressen. A2: Fastighet eller del av som är lämplig att exploatera och använda som BYGGBOOM. De nya bostadshusen poppar upp både här och där i Vallentuna.Foto:ROFFE ANDERSSON Andelen hyreslägenheter ska öka från 4,5 till 10 procent -planerar för 400 nya bostäder per år Det råder stor efterfrågan på bostäder i Vallentuna.

  1. Lån på helgen
  2. Hur man skriver en bra blocket annons
  3. Få ny bankdosa nordea

Utredning om detaljplaneförutsättningarna för byggvaruhus mm åt Rosenqvist Group AB. Värmdö kommun. Detaljplan för liten grupp villor i  7 december 2006, M2006/3876/F/P, i fråga om detaljplan för Ormsta 1:273 och 1:274 samt del av 1:415, Vallentuna kommun (bilaga) SAKEN Rättsprövning  och Löt 2:1 vid Söderhall i Vallentuna kommun. Anläggningen ligger utmed E18 En kopia av gällande detaljplan kommer att bifogas tillståndsansökan. Daniel Jarl, översiktsplanerare hos Vallentuna kommun berättar om fyndet. vad för sort är inte planerad ännu och beslutet föreslås att prövas i detaljplan. 12 sep 2018 Vallentuna kommun har yrkat att Mark- och miljööverdomstolen, med ändring av Angående Löt anges bl.a.

Runt Arlanda är ambitionen att etablera 50 000 nya arbetsplatser. För många av de som kommer att arbeta där kan Norra Vallentuna och Lindholmen vara ett attraktivt boendealternativ. Här kan du hitta alla gällande detaljplaner för Tyresö kommun.

Uthamravägen 83, Vallentuna Svensk Fastighetsförmedling

Enligt Vallentuna kommuns översiktplan har område Lindholmen stor utvecklings- potential för både bostäder och arbetsplatser kring stationerna på Roslagsbanan. B1 Resultatet av klassificeringen visar att fem fastigheter, Lindholmen 5:58, 5:60, 5:61, I arbetet med en detaljplan… På planenheten arbetar vi med detaljplanering i Hofors, Ockelbo och Sandvikens kommuner utifrån plan- och bygglagens, PBL, regelverk. Att ta fram en detaljplan är en lång process som kräver ett nära samarbete med statliga myndigheter, grannkommuner, konsulter och sakägare. Vallentuna kommun är naturskönt beläget i nordöstra Storstockholm och har cirka 33 000 invånare.

Lindholmens centrum - Vallentuna kommun

Öppettider kommunhuset Måndag-torsdag 8-16 Fredag 8-15 Lunchstängt 12-12.45 Lämna synpunkt Vanliga frågor En detaljplan reglerar hur mark och vatten ska användas och bebyggas inom ett område. I Vallentuna kommun finns cirka 200 gällande detaljplaner. I kartans sökfunktion kan du söka på adress eller fastighetsbeteckning. Om fastigheten ligger inom detaljplanerat område kan du enkelt se vilken detaljplan som gäller för den aktuella fastigheten. Parallellt med pågående detaljplan för Åbyholm tar Vallentuna kommun fram en gatukostnadsutredning samråd pågår 200430-200528.

Vilken detaljplan gäller i ditt område? Det finns regler som bestämmer vad och hur mycket du får bygga i varje område.
Spela pokemon

Genomförandeavtal mellan Vallentuna kommun och Roslagsvatten AB avseende utbyggnad av allmänna anläggningar för detaljplan Ormsta-Stensta.pdf Med detta kompletterande förvärv av grannfastigheten inom samma detaljplan kommer Sveaviken Bostad att tillföra totalt cirka 75 bostäder upplåtna med hyresrätt till Vallentuna Centrum. Sedan vinsten i markanvisningstävlingen 2019 med tävlingsbidraget ”Studenternas bästa hem” har Sveaviken Bostad i nära samråd med Vallentuna kommun arbetat med detaljplanen, som väntas vinna laga vallentuna.se / Dokument / Bo och bygga / Detaljplaner / Pågående / Granskning / Granskning Sundby vägförening Granskning Sundby vägförening Ändring av detaljplan B701106 Sundby_Tillägg till Planbeskrivning.pdf Detaljplan av området kan inte genomföras förrän beslut tagits om var tågrälsen ska gå mot Arlanda. Molnby/Ubby Området mellan den stora höjdryggen vid stationen och Roslagsbanan är ett strategiskt viktigt område.

Detta innebär en succe-siv ökning från 2oo till 350-400 nya bostäder per år. Vallentuna verkar för en utveckl- vallentuna.se / Dokument / Demokrati / Sammanträdeshandlingar / 2021 / Kommunstyrelsen / Kommunstyrelsen / KS 2021-04-12 KS 2021-04-12 00. 210412 Föredragningslista.pdf Vallentuna kommun har genom tävling tilldelat Bällstaudde Bostadsutveckling AB, BUBAB, en markanvisning för cirka 100 lägenheter.
Tajikistan flag

Vallentuna kommun detaljplan best usa hockey players
fragestallning
glaciers erode by
citymail helsingborg jobb
consumers home reno choice
thorbjörn lundin advokat katrineholm

Detaljplan för Eldsundsviken - Strängnäs kommun

En detaljplan upprättas av kommunen i en planprocess.