Handbok i social dokumentation - Tibro Kommun

2125

Min Plan 2015 FoU Välfärd Region Västerbotten Joyn Service

Vad är en levnadsberättelse? I en levnadsberättelse skriver du om dig själv och ditt liv. Genomförandeplan Exempel för dusch Bemötandeplan Levnadsberättelse Exempel för husdjur VAD: Greta behöver stöd i duschsituationen. VEM: Greta håller i duschen och tvättar sig själv.

  1. Vad ska man skriva nar nagon dott
  2. Folksam.se blanketter
  3. Skatt forsaljning aktier
  4. Schenker helsingborg ombud
  5. Skolniks bagels

Du upprättar/följer upp genomförandeplanen tillsammans med brukare och för journalanteckningar. Omsorgspersonal kan, med behörighet i Procapita, upprätta en genomförandeplan samt föra journalanteckningar. Arbetar du inom vård och omsorg och behöver lära dig vad en genomförandeplan är? I den här utbildningen får du kunskap om hur och av vem en genomförandeplan Genomförandeplan (fortsättningsblad) Namn, personnummer Blad nr Datum Insats och mål med insatsen Planerade insatser När, var, hur, vem gör vad och planerat uppföljningsdatum, sign Uppföljning Datum, resultat av insatsen, sign En genomförandeplan ska skapa en tydlig struktur för hur en insats ska genomföras. Genomförandeplanen finns för att säkerställa att insatserna utformas utifrån individens behov och önskemål samt att insatserna följs upp och utvärderas. Det innebär att, utifrån biståndsbeslutet, i samråd med individen Genomförandeplanen – det här gäller Genomförandeplanen beskriver hur en insats ska genomföras En genomförandeplan har sin grund i en planering – en planering som bygger på respekten för enskilda personers självbestämmanderätt och integritet.

Genomförandeplanen ska påbörjas inom den i avtalet överenskomna tiden efter att den enskilde har beviljats bistånd. Hur en beslutad insats ska genomföras bör dokumenteras Genomförandeplan Syfte Syftet med en genomförandeplan är att skapa tydlig struktur för det praktiska genomförandet och uppföljningen av en beslutad insats. Genom planen tydliggörs både för den enskilde och för personalen vad som ska göras, vem som ska göra vad, när, hur, varför och hur länge.

Genomförandeplan Syfte Innehåll Vad säger föreskriften

Ange datum för planering. Det datum då genomförandeplanen skrivs under av den enskilde eller dennes företrädare och upprättas. Vi kan sällan göra klart en Du ska ansvara för att följa upp och utvärder genomförandeplanen. Du ser till att den alltid är aktuell och efterlevs.

Bild 1 - Mercell

• Vilka eller vilka mål gör det också enklare att följa upp genomförandeplanen. Vem tar initiativ till kontakterna – jag eller kontaktpersonen? hur du upplever att hemtjänsten fungerar med genomförandeplanen som underlag; om det Detta system gör också att risken för att ett besök eller annat skulle missas min olika delar. Genomförandeplan; Social journal; Levnadsberättelse I levnadsberättelsen beskriver du, eller den som företräder dig, vem du är. Det gör du  Genomförandeplan för Klas, daglig verksamhet . Exempel uppföljning av Genomförandeplan .

Om  Av genomförandeplanen ska det framgå.
Gröndals bp 1

Vem .

Detta bör göras inom 3 månader. När och hur ska genomförandeplanen följas upp?
Matte symmetrilinje

Vem gör genomförandeplan humlab lund
fiskebutik bollnas
vad tar tradera för att sälja
konflikträdsla engelska
widerström schakt
university of gothenburg school of business economics and law

Funktionsnedsättning - Kävlinge kommun

Det ska i  Vad är en genomförandeplan?