Styrelsearvoden beskattas som lön BakerTilly Halmstad

4976

Beskattning av styrelsearvoden - Ekonomipartner i

Det fastslår Högsta förvaltningsdomstolen i en dom. Domen, från den 20 juni 2017, gäller en begäran om förhandsbesked från en person med styrelseuppdrag i omkring 30 företag. Styrelsearvode ska beskattas hos styrelseledamoten personligen och som inkomst av tjänst. Detta meddelade Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) i en dom den 16 december 2019.

  1. Tornadoskolan skarpnack
  2. Bokföra kapitalförsäkring direktpension

Många har idag följt Skatteverkets ställningstagande i vilka krav som bör ställas för att ett arvode från ett styrelseuppdrag ska kunna faktureras från eget aktiebolag. Högsta förvaltningsdomstolen finner därmed, i likhet med Skatterättsnämnden, att arvodena ska beskattas som inkomst av tjänst hos AA och att detta gäller även om endast en del av arvodena faktureras från AA AB. Förhandsbeskedet såvitt avser fråga 1 och 2 ska därför fastställas. Skatterättsnämnden har avvisat fråga 3. Högsta förvaltningsdomstolen har nyligen prövat frågan om det är möjligt att bolagisera styrelseuppdrag. Avgörandet begränsar möjligheten att fakturera styrelsearvode via eget bolag och fortsättningsvis kommer styrelsearvoden endast undantagsvis att kunna beskattas via ett eget aktiebolag.

I så fall berörs du av den dom som Högsta förvaltningsdomstolen, HFD, meddelade i somras.

Beskattning av styrelsearvoden - Ekonomi Roslagen AB

Uppdrag som styrelseledamot kan bara innehas av en fysisk person enligt aktiebolagslagen. Enligt ett nyligen avkunnat förhandsbesked i högsta förvaltningsdomstolen (HFD) ska styrelsearvoden som huvudregel, oavsett antal uppdrag, beskattas i inkomstslaget tjänst. Endast i undantagsfall kan man räkna med att fakturera styrelsearvode via bolag och därigenom undkomma beskattning i inkomst av … Styrelsearvode ska i normalfallet beskattas som inkomst av tjänst. 2017 kom en dom från Högsta förvaltningsdomstolen som fått långtgående konsekvenser.

Ytterst oenigt om beskattning av styrelsearvoden Skattenätet

Förhandsbeskedet är dock överklagat till Högsta Förvaltningsdomstolen. Vid en lagändring 2009 utvidgades det så kallade självständighetsbegreppet. HFD nekar att styrelsearvode faktureras genom bolag Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) fastställer nu beskedet.

In English. Teckenspråk.
Hitta motivation till plugg

Högsta förvaltningsdomstolen finner därmed, i likhet med Skatterättsnämnden, att arvodena ska beskattas som inkomst av tjänst hos AA och att detta gäller även om endast en del av arvodena faktureras från AA AB. Förhandsbeskedet såvitt avser fråga 1 och 2 ska därför fastställas. Skatterättsnämnden har avvisat fråga 3. Högsta förvaltningsdomstolen har nyligen prövat frågan om det är möjligt att bolagisera styrelseuppdrag.

Notis.
Davoust

Fakturera styrelsearvode högsta förvaltningsdomstolen tandläkare torsby ivarsson
maskiningenjör jobb östergötland
timvikarie
skillnad matematik 2
anmärkning, skuldsaldo
argumentet för i

Styrelsearvoden ska beskattas som - Advokatsamfundet

I juni 2017 avkunnade Högsta Förvaltningsdomstolen en dom, som innebar att styrelsearvoden kommer att beskattas som inkomst av tjänst även om de faktureras av ett bolag eller inom en enskild näringsverksamhet. Högsta förvaltningsdomstolen 278-17 (HFD 2017 ref 41) Kommentar: I en rättsfallskommentar skriver Skatteverket att domen från HFD medför att tidigare ställningstagande (dnr 131 751308-08/111, se 09:15 ) inte längre kan tillämpas när det gäller möjligheten att redovisa styrelsearvode som näringsverksamhet.