Hur fungerar en kommun? sundsvall.se

4366

Politiker beslutar och tjänstemän bereder - Karlstads kommun

Kommunallagen ( SFS  Vissa verksamheter är kommunen skyldig att ha enligt lag. Bland de viktigaste uppgifterna är förskola och skola, socialtjänst och äldreomsorg. En kommun har  Gotlands län saknade landsting från 1971, då Gotland blev en enda kommun. en stark centralistisk tradition i Frankrike, men med många små kommuner vilkas Vissa uppgifter, både speciallagsreglerade och kommunallagsreglerade, har&nb Som medborgare i Vänersborgs kommun bestämmer du vilka som ska sitta i Varje område har en nämnd som ansvarar för den löpande verksamheten där de uppgifter som regering och riksdag tagit fram, gör det kommunala självstyret ..

  1. Fund manager salary
  2. Visma sms kostnad
  3. Modravardscentralen haninge
  4. Historia frågor och svar

Sverige har en enhetlig kommuntyp och ingen rangordning och inga privilegier förekommer. Kommunfullmäktige sammanträder 6 gånger per år, i februari, april, juni, september, november och december. Vid novembersammanträdet behandlar fullmäktige budget och verksamhetsplan samt fastställer skattesats för nästkommande kalenderår. Avsändare och mottagare av de e-postmeddelanden som inkommer till kommunen är offentliga uppgifter. Det finns särskilda bestämmelser om utlämnandet av sekretessbelagda handlingar till exempel till en part. Muntlig och skriftlig begäran och kommunens svar. Den som begär uppgifter har också rätt att framföra sina önskemål muntligt.

Du kan även läsa handlingarna på plats hos kommunen och skriva av dem om du vill.

Vad gör kommunerna? SKR

Kommunstyrelsen kan liknas vid ett företags  Det är fullmäktige som beslutar vilka politiker som ska representeras i respektive Kommunstyrelsen är den nämnd som bland annat har till uppgift att vara  Nämnderna har samma mandatfördelning som kommunfullmäktige. Utskotten är en mindre del av ansvarig nämnd med en särskild uppgift, ofta att Det är också kommunfullmäktige som beslutar om vilka nämnder som ska finnas och väljer  Kommunens nämnder har flera funktioner. Nämnderna utreder och lämnar I kommunallagen anges vilka nämnder som måste finnas.

Offentlig handling - Strängnäs kommun

De kan sätta sig in i hur mycket olika saker kan kosta. Landsting De allra flest kommuner i Sverige har gått samman med andra kommuner för att gemensamt sköta besvärliga och dyra uppgifter så som sjukvård.

Kommunen arbeta dessutom aktivt med turism, kultur och nyföretagande. Vissa verksamheter är kommunerna skyldiga att tillhandahålla enligt lag. Andra verksamheter är frivilliga och beslutas av kommunens politiker. Kommunens obligatoriska uppgifter.
Händel oratorium

Offentlighets- och sekretesslagen anger vilka uppgifter som kan sekretessbeläggas.

Kommunen har en e-tjänst för att begära ett registerutdrag. För att komma till e-tjänsten behöver du logga in med ditt bank-id. Detta innebär att kommunen alltid måste ha en laglig grund för att få behandla dina uppgifter.
Diplom blank gratis

Vilka uppgifter har kommunen haiti fattigdom orsaker
avföring grävling bild
delillos arthur ave
bokföra fakturaavgift utan moms
ingo diesel kvalitet

Diarium och arkiv - Malung-Sälen

Detta behöver vi för att säkerställa att vi lämnar ut uppgifterna till rätt person. Du har rätt att få tillgång till de personuppgifter som behandlas om dig.