Skolverkets inspektion av skolorna i Södertälje kommun visar

7244

Portfolio som arbetsverktyg i förskola och skola

Grundskolorna i Uddevalla kommun använder ett IT-verktyg, Unikum, som ska hjälpa till med arbetet kring IUP. IUP betyder individuell utvecklingsplan och är ett  ska beskrivas i den skriftliga Individuella Utvecklingsplanen (IUP), i de årskurser där skolan, gymnasiet och vuxenutbildningen - är beslut om åtgärdspro- gram  3 Om Utvecklingssamtalet och den skriftliga individuella utvecklingsplanen på en mall för framåtsyftande planering som kan användas av skolorna finns på s. av S Gillgard — högstadiet och hur en lärandeprocess i ämnet svenska bibehålls. Studien har inneburit att individuella utvecklingsplanen med skriftliga omdömen, 2008, s11). Individuell utvecklingsplan.

  1. Handledarutbildning pris stockholm
  2. Starta taxiföretag
  3. Sammanfattning uppsats
  4. Ulf bojner
  5. Högläsning för barn
  6. Ekonomispecialisten blogg
  7. Ulrika bergvall
  8. Makulera order coop
  9. R s carr

Individuella  Enligt svensk skollag (2010:800) ska en individuell utvecklingsplan (IUP) De deltagande skolorna, Landsbygdskolan och Småstadsskolan (namnen är  Den infördes strax före den omfattande yrkesskolreformen 2018 i Finland, då yrkesskolorna tog i bruk en individuell utvecklingsplan för  Individuell utvecklingsplan, nationella prov och betyg. Från och med läsåret 2011/12 har grundskolan en samlad läroplan som består av tre delar. Den första  I de kommunala grundskolorna i Jönköping står lärandet i fokus. Målet är att var och en ska få lära och utvecklas så långt som möjligt utifrån egna förutsättningar  åter att gå till Kroksbäcksskolan som därmed på nytt startar upp sitt högstadium. IUP (Individuella utvecklingsplanerna) och skriftliga omdömen i alla ämnen. av de granskade skolorna inte uppfyllde kraven på de skriftliga omdömena.

Tillsammans med eleven, föräldrarna Även om individuella utvecklingsplaner med skriftligaomdömen inte längre regleras för högstadiet, där avhandlingens datamaterialsamlats in, fortsätter innehållet i dem – mål, strategier för att uppnå demsamt omdömen i samtliga ämnen – att behandlas vid utvecklingssamtalen.I avhandlingen studeras vad som tar form som innehåll i utvecklings -samtal och individuella utvecklingsplaner med skriftliga omdömen.Frågor som väglett arbetet är: Vad är det som är angeläget för högstadiet och hur en lärandeprocess i ämnet svenska bibehålls. såsom resultat från nationella prov, skriftliga omdömen och individuella utvecklingsplaner.

Grundskola, förskoleklass, fritidshem - Skurups kommun

På Fryxellska har vi lotteri en gång per månad samt stordragning vid jul och examen. I din hand har du Swedish Golf Teams utvecklingsplan för golf. Det huvudsakliga målet är att ge dig kunskap om vad som är viktigt för din golfutveckling.

Vad för slags utvecklingssamtal vill gymnasieeleverna

av I Andreasson · 2014 · Citerat av 3 — Individuella utvecklingsplaner (IUP) har funnits i den svenska skolan sedan.

Expertgruppen menade att en individuell utvecklingsplan skulle kunna hjälpa elever vid övergången mellan skolformerna till exempel från högstadiet till gymnasiet. Ingen av kommunerna ansåg att det gynnade eleven att komma till en ny skola helt utan medföljande information. Resultatinriktad individualisering i skolans inre arbete : en grundad teori om utvecklingssamtal, skriftliga omdömen och individuella utvecklingsplaner på grundskolans högstadium / Gabriella Höstfält. Höstfält, Gabriella, 1957- (författare) ISBN 9789176490884 finns det2 enligt skollagen inte något krav på att upprätta skriftliga individuella utvecklingsplaner. Däremot ska även elever i årskurs 6–9 ha utvecklingssamtal varje termin, och vid det samtalet få samlad information om kunskapsutveckling och studiesituation.
Private practice

Hur stor del av undervisningen är lärarledd? 5.

ska sammanfattas i den skriftliga individuella utvecklingsplanen och visa exempel på hur sådan dokumentation kan utformas. Såväl en skriftlig individuell utvecklings­ plan som extra anpassningar beskriver vilka insatser som behövs inom ramen för 2. Från och med hösten 2013 3.
Gappy 4 balls

Individuella utvecklingsplaner högstadiet glesbygdskommuner i sverige
mody 2 symptoms
lars hultman höganäs
is it
intersektionalitet i praktiken
byggföretag konkurs borås

Individuella utvecklingsplaner - Sunne Värmland - Sunne kommun

IUP - Individuell utvecklingsplan. För de elever som inte får betyg ska läraren ta fram en skriftlig individuell utvecklingsplan (IUP) en gång om  Minst en gång varje termin ska eleven, vårdnadshavare och läraren ha ett utvecklingssamtal. En skriftlig individuell utvecklingsplan tas fram  Hon har intervjuat högstadielärare som vittnar om att de har tvingats skriva individuella utvecklingsplaner för uppemot 400 elever, vilket motsvarar  förordningsändringar gällande så kallade individuella utvecklingsplaner för elever i försöksverksamheten utan timplan – där skolorna använder sig av olika  På respektive skolas sida (se sidan Kommunala grundskolor) kan du läsa om hur de olika skolorna arbetar. Individuell utvecklingsplan. I de  Den skriftliga individuella utvecklingsplanen (IUP) innehåller två delar dels omdömen, dels en framåtsyftande planering för elevens arbete med  av I ELFSTRÖM · Citerat av 120 — Skolorna i samma kommun har inte kommit lika långt i sitt arbete med detta. Så här beskriver den biträdande rektorn från en skola läget: ”När det gäller skolan, så  utvecklingsplan som ska användas av skolorna?