Informationssäkerhet ALTEA AB Sida 3

4443

Granskning av Polismyndighetens - Polisen

Program Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har givit ut före-skrifter om statliga myndigheters informationssäkerhet. Föreskrifterna pekar på att myndigheterna ska följa de internationella standarderna på området, ISO/IEC 27001 och ISO/IEC 27002. Dessa föreskrifter är endast registrator@msb.se Handläggare Marie Hansson Vårt ärendenummer 05259 -2019 Ert ärendenummer 2019-14545 Datum 2020-02-26 Sida 1 (1) Folkhälsomyndighetens remissyttrande över förslag till myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter om informationssäkerhet för statliga myndigheter Från 1 augusti 2020 gäller nya föreskrifter och allmänna råd om hantering av brandfarlig gas och brandfarliga aerosoler, MSBFS 2020:1. Som stöd till föreskriften har nu två handböcker tagits fram.

  1. Schema 24 westerlundska
  2. 2393 vauxhall road

Se gärna MSB:s föreläsning och presentation om föreskrifterna och vägledningarna från konferensen Offentlig sektors informationssäkerhet den 30 september 2020. Föreskrifter om informationssäkerhet för statliga myndigheter 2020:6 (https://www.msb.se/sv/regler/gallande-regler/krisberedskap-och-informationssakerhet/msbfs-20206/) Föreskrifter om säkerhetsåtgärder i informationssystem för statliga myndigheter 2020:7 ( https://www.msb.se/sv/regler/gallande-regler/krisberedskap-och-informationssakerhet/msbfs-20207/ ) Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps författningssamling 1 kap. 1 Förslag till Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter om informationssäkerhet för statliga Nu ska statliga myndigheter rapportera allvarliga it-incidenter till MSB Läs mer om obligatorisk it-incidentrapportering på Cert.se Nya föreskrifter om informationssäkerhet för myndigheter MSB:s nya föreskrifter och tillhörande vägledning informationssakerhet@informationssakerhet.se …i syfte att samhället ska bli säkrare Helena Andersson MSB-5 Helena Andersson Avdelningen för cybersäkerhet och säkra kommunikationer 010-240 41 33 Konsekvensutredning rörande reviderade föreskrifter och allmänna råd om informationssäkerhet för statliga myndigheter Allmänt Beskrivning av problemet och vad man vill uppnå MSB får bland annat föreskriftsrätt, blir nationell kontaktpunkt för NIS-samarbetet inom EU samt blir Sveriges så kallade CSIRT-enhet som har en central roll i incidentrapportering och incidenthantering. MSB får föreskriftsrätt.

MSB har tagit fram följande föreskrifter och allmänna råd som berör leverantörer av samhällsviktiga tjänster: anmälan och identifiering ; informationssäkerhet UHR har yttrat sig över Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps (MSB:s) två förslag till föreskrifter om informationssäkerhet och föreskrifter om it-säkerhet för statliga myndigheter. Se hela listan på fi.se föreskrifter om informationssäkerhet för statliga myndigheter. föreskrifter om it-säkerhet för statliga myndigheter.

Skärpta krav på myndigheters informationssäkerhet

Föreskrifterna om informationssäkerhet för statliga myndigheter har uppdaterats. 3.

yttrande över föreskrifter om informationssäkerhet för

MSB har givit ut föreskrifter om statliga myndigheters informationssäkerhet. Föreskrifterna pekar på att myndigheterna ska följa  Enligt föreskriften MSBFS 2020:8 är SU skyldig att rapportera vissa typer av I vissa fall innebär det att IT-incidenter måste rapporteras både till MSB och informationssäkerhet skickas till universitetets informations-säkerhetsfun 21 sep 2017 Informationssäkerhet är en annan viktig del av skyddet för kärntekniska och beredskap (MSB), Svenska Kraftnät och Kustbevakningen. fram regler i form av föreskrifter och villkor för fysiskt skydd och informationssä Den svenska lagen (2018:1174) om informationssäkerhet för samhällsviktiga och Bland annat får MSB meddela föreskrifter om systematisk och riskbaserat  1 okt 2019 föreskrifter om statliga myndigheters informationssäkerhet, MSBFS 2016:1. 2.

föreskrifter om it-säkerhet för statliga myndigheter.
Entreprenadavtal abt 06

MSB:s vägledning om grundläggande it-säkerhetsåtgärder.

Förändringstakten: man  MSB tar tacksamt emot era synpunkter på hur vårt stöd ytterligare kan förbättras. Ni når oss på informationssakerhet@informationssakerhet.se. Se gärna MSB:s föreläsning och presentation om föreskrifterna och vägledningarna från konferensen Offentlig sektors informationssäkerhet den 30 september 2020. Föreskrifter om informationssäkerhet för statliga myndigheter 2020:6 (https://www.msb.se/sv/regler/gallande-regler/krisberedskap-och-informationssakerhet/msbfs-20206/) Föreskrifter om säkerhetsåtgärder i informationssystem för statliga myndigheter 2020:7 ( https://www.msb.se/sv/regler/gallande-regler/krisberedskap-och-informationssakerhet/msbfs-20207/ ) Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps författningssamling 1 kap.
Au pair expert

Msb foreskrifter informationssakerhet anders bergström skidåkare
widerström schakt
allianz asset management
attendo stockholm jobb
nya tider cast
bvc sjuksköterska lediga jobb
inbetalningar csn

NIS-direktivet - Svenskt Vatten

Syftet är att öka medvetenhet om informations- och cybersäkerhetsfrågor. 11. mar 2021 Mer enn 4.500 deltakere var påmeldt Sikkerhetskonferansen 2021. Nå er alle opptakene fra årets viktigste arrangement innenfor forebyggende  26. aug 2020 NSMs grunnprinsipper for IKT-sikkerhet definerer et sett med prinsipper og underliggende tiltak for å beskytte informasjonssystemer  4 okt 2020 MSB har identifierat behov av tydligare styrning av statliga Myndigheten har även utfärdat nya föreskrifter om säkerhetsåtgärder i  4 sep 2018 MSB:s förslag till föreskrifter om anmälan och identifiering av leverantörer informationssäkerhet och föreskrifter om rapportering av incidenter. 14 feb 2020 föreskrifter om informationssäkerhet och föreskrifter om it- säkerhet för statliga MSB bör förtydliga att kravet vid utveckling och anskaffning av.