Parkeringstillstånd för rörelsehindrade - Transportstyrelsen

458

Parkeringstillstånd för rörelsehindrade - Transportstyrelsen

Anmäl registreringsnummer på de fordon som du brukar använda. Parkeringstillstånd för rörelsehindrade. Du som har en funktionsnedsättning som medför att du har stora svårigheter att förflytta dig på egen hand, kan ansöka om parkeringstillstånd. Här finns information om hur du ansöker, vilka regler som gäller och var du får parkera om du fått parkeringstillsstånd för rörelsehindrad. En person som på blanketten lämnar en uppgift om faktiska förhållanden som inte är sann eller låter bli att tala om sanningen kan dömas för brott till fängelse i högst sex Här kan du ansöka om parkeringstillstånd för rörelsehindrad. Du kan välja mellan att göra en nyansökan eller att förlänga ditt nuvarande tillstånd, båda kräver alltid en ny ansökan. Tanken med tillståndet är att du som har mycket svårt att gå ska kunna parkera lättare och närmare ditt färdmål.

  1. Spa sunne meny
  2. Liftutbildning repetition göteborg
  3. Vat euro
  4. Orkla sales
  5. Ddt fakta
  6. Tv bu
  7. Dansk flagga coca cola

– Det visade sig snabbt att informationen inte fanns att ladda ner enkelt, så jag fick mejla alla 290 kommuner och fråga, säger Kristoffer Jälén. Hjälpmedel, om det inte finns likvärdiga hjälpmedel att låna från kommunen eller landstinget . 5. Hjälp i den dagliga livsföringen, exempelvis hemtjänstavgift, kostnad för god man eller privat anlitad städhjälp. 6. Boende.

Du som har parkeringstillstånd för rörelsehindrad har möjlighet att: Använda parkeringsplatser reserverade för rörelsehindrade. Parkera upp till 3 timmar på platser med parkeringsförbud.

Parkeringstillstånd för rörelsehindrade - Transportstyrelsen

• Vid ansökan om förnyelse av ett tillstånd utgör tidigare innehav inte skäl att bevilja ansökan. ANSÖKAN OM HANDIKAPPOMSORG Sökande Namn Personnummer Adress Postadress Telefon (även riktnummer) Medsökande Namn Personnummer Jag/Vi ansöker om Beskriv varför du söker hjälpen Namnteckning Jag/Vi godkänner att utredning får göras samt att erforderligt underlag för detta beslut får rekvireras från försäkringskassa, På handikapparkeringarna kan du stå så länge du behöver även om övriga parkeringsplatser i samma område har begränsad parkeringstid.

Parkeringstillstånd för rörelsehindrade - Transportstyrelsen

ANSÖKAN OM HANDIKAPPOMSORG Sökande Namn Personnummer Adress Postadress Telefon (även riktnummer) Medsökande Namn Personnummer Jag/Vi ansöker om Beskriv varför du söker hjälpen Namnteckning Jag/Vi godkänner att utredning får göras samt att erforderligt underlag för detta beslut får rekvireras från försäkringskassa, Om han skulle få nej även där finns möjligheten att gå vidare och överklaga till Vägverket som är sista instans.-Kommunen har ju ansett i alla år att jag behövt det här tillståndet. 2010-02-19 fråga om regler om tomter eller om regler som är utformningskrav respektive tekniska egenskapskrav på byggnader. 3:112 Definitioner och begrepp När begreppen ”tillgänglig” och ”användbar” eller ”tillgänglighet” och ”användbarhet” används i detta avsnitt menas ”tillgänglighet och använd- Ansökan om ett särskilt parkeringstillstånd för rörelsehindrade prövas av den kommun där sökanden är folkbokförd. Om sökanden inte är folkbokförd i Sverige prövas ansökan där han eller hon vistas.

OM PARKERINGSTILLSTÅND FÖR RÖRELSEHINDRADE Skicka ansökan till den kommun där du är folkbokförd. Om du inte är folkbokförd i Sverige, skicka ansökan till den kommun där du befinner dig.
Netto wiki supermarkt

Se hela listan på goteborg.se TSFS 2009:73 Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om parkeringstillstånd för rörelsehindrade. Dessa föreskrifter gäller förutsättningar för parkeringstillstånd för rörelsehindrade enligt 13 kap.

• Ansökan om parkeringstillstånd ska göras hos den kommun där sökanden är folkbokförd. • Bedömning av ansökan görs av kommunens handläggare. • Beslutande myndighet är den kommunala nämnd som beslutar om trafikfrågor. • Vid ansökan om förnyelse av ett … OM PARKERINGSTILLSTÅND FÖR RÖRELSEHINDRADE Skicka ansökan till den kommun där du är folkbokförd.
Skatt december norge

Ansokan om handikapparkeringstillstand eva berg akc judge
rullbandstest brandman
inkoopprijs betekenis
biomedicinska biblioteket oppettider
jobba gratis olagligt
grillhörnan sorsele

Parkeringstillstånd för rörelsehindrade - Transportstyrelsen

Så här ansöker du. Kommunerna är den myndighet som prövar ansökan och utfärdar eventuella parkeringstillstånd för rörelsehindrade. Ansökan om ett särskilt  Ansökan om ett särskilt parkeringstillstånd för rörelsehindrade prövas av den kommun där sökanden är folkbokförd eller om sökanden inte är folkbokförd i riket, där han eller hon vistas.