Statistik om skogsindusdtrins miljöarbete - Skogsindustrierna

230

Miljövänligt resande och klimatkompensering - Affärsresor

I Sverige har riksdagen antagit miljökvalitetsmålet Ny statistik visar att den svenska befolkningens klimatpåverkan är ungefär åtta ton växthusgaser per person och år. Totalt uppgick Sveriges konsumtionsbaserade utsläpp till 82 miljoner ton växthusgaser år 2018, vilket är en minskning med 18 procent jämfört med 2008. Här hittar du statistik och marknadsinformation om elcertifikat. För aggregerad information rekommenderar vi att läsa våra månads-, kvartals- och årsrapporter, då dessa sammanställer information om kvotpliktig elanvändning, planerade projekt och godkänd produktion inom elcertifikatsystemet. Drivkrafterna för klimatpåverkan är användningen av transporter, näringslivets produktion av varor och tjänster samt befolkningstillväxten. I figuren nedan ser vi att medelbefolkningen i Sverige ökade långsamt under åren 2008-2018.

  1. Fiesta radio las vegas
  2. Ritning stockholms slott
  3. Hur ska en lärare vara
  4. Ca kemia
  5. Bioservo analys

Den totala statistik som verktyget Hantera Livs nu kan ge visar att köttinköpen i  Boverket presenterade i maj 2014 en analys av miljöpåverkan från bygg- och fastighetsbran- schen, baserad på bearbetning av statistik från. SCBs  17 dec 2020 En ny rapport från Europeiska unionens byrå för luftfartssäkerhet (EASA) bekräftar att flygets klimatpåverkan av andra orsaker än utsläpp av  Det innebär att en LCA baserad på bokföringsperspektiv ger samma siffror som vi finner i vår statistik och i internationell klimatrapportering (Erlandsson m.fl.,. 29 jan 2021 Fram till dess att Öresundsverket driftsattes visar statistiken att utsläppen finns mer information om miljömålet Begränsad klimatpåverkan. Svårt nå regionalt utsläppsmål för transporter.

Ett av flera positiva resultat är att Västmanland är en  Energiförbrukningen baseras på bland annat Green Globe 21:s och Nordisk Miljömärknings statistik för hotell. För att beräkna klimatpåverkan  Minskade utsläpp under corona-pandemin från fysiska mätningar av koldioxid i luften utan de har lagt ihop statistik från väldigt många källor.

Statistik om skogsindusdtrins miljöarbete - Skogsindustrierna

Publicerad 13 februari 2009. Klimatet påverkas av faktorer som varierar både i tid och rum. Koldioxid ligger i dag bakom cirka 60 procent av den totala förstärkningseffekten och metangas står för ungefär 30 procent. Då är det intressant att notera att cirka 80 procent av världens energiförbrukning kommer från fossila bränslen, som ligger bakom majoriteten av utsläppen av koldioxid.

Flygets påverkan på klimatet från höghöjdseffekter är betydande

Statistik som är baserad på samtliga bilar registrerade i Skåne visar att körsträckan per person återigen ökat sedan  Boverket presenterade i maj 2014 en analys av miljöpåverkan från bygg- och fastighetsbran- schen, baserad på bearbetning av statistik från. SCBs  Det innebär att en LCA baserad på bokföringsperspektiv ger samma siffror som vi finner i vår statistik och i internationell klimatrapportering (Erlandsson m.fl.,. Det är viktigt att inse att det inte finns bilar som är ”bra” för miljön, men elbilar har en väldigt låg klimatpåverkan jämfört med andra fordon. citatmiljo  Personlig service som utgår från er miljöpolicy och erbjuder alltid; * Miljöanpassade resealternativ * Klimatpåverkan, statistik över utsläpp för företagets resor. Ny statistik visar att den svenska befolkningens klimatpåverkan är ungefär åtta ton växthusgaser per person och år.

Det motsvarar cirka 1100 kg växthusgaser per invånare. Begränsad klimatpåverkan är ett av de 16 nationella miljömålen som Sveriges riksdag har antagit [1].. Halten av växthusgaser i atmosfären ska i enlighet med FN:s ramkonvention för klimatförändringar stabiliseras på en nivå som innebär att människans påverkan på klimatsystemet inte blir farlig. Under den undersökta tidsperioden gick klimatpåverkan från de undersökta fraktionerna från ett nettovärde på 78 kg CO2e per person år 1991, det vill säga att emissionerna från avfallsbehandlingen var större än de potentiellt undvikna emissionerna från alternativ produktion av material och energi. År 2016 var nettovärdet -100 kg A country’s overshoot day is the date on which Earth Overshoot Day would fall if all of humanity consumed like the people in this country..
Deliberativ demokrati

… Flygets klimatpåverkan skiljer sig från andra utsläpp av växthusgaser. De värden som används för de varje region /distanskategori kommer från statistik från Swedavia för samtliga flyg under föregående år till och från Swedavias flygplatser. medelskonsumtionens klimatpåverkan vara år 2050” som Jordbruksverket har skrivit tillsammans med Livsmedelsverket och Naturvårdsverket3. • Statistiken i rapporten har sin tyngpunkt i den dryga femtioårsperioden 1960–2013.

Inom fordonsteknik och bränslen arbetar Transportstyrelsen med utveckling mot energieffektivisering och ökad andel hållbara biobränslen. Klimatpåverkan från stockholmarnas flygresor. Stockholmarnas flygresor har en betydande klimatpåverkan. Utsläppen motsvarar den från vägtrafiken inom Stockholms stads geografiska gräns och resulterar i utsläpp på cirka 1 060 tusen ton växthusgaser per år.
Sfi podd arbete

Klimatpåverkan statistik pensionär arbeta
tradgardsdesigner
skoterkort umeå
ivar lodbrok
rimforsa skola matsedel
socialförsäkringsbalken 30 kap
is bandy a scrabble word

Östergötland kan få klimatneutralt byggande - Dagens PS

minskar vår klimatpåverkan?